Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej zniesienia 30-krotności

Opublikowane w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 listopada 2018 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie stwierdzenia konstytucyjności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (ustawa znosząca limit 30-krotności), stwierdzając, że ustawa jest NIEZGODNA z Konstytucją. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nowelizacja ustawy znosząca limit 30-krotności nie stanie się częścią porządku prawnego.

W związku z powyższym limit 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązuje w 2019 roku bez zmian.

Pobierz informację prawną w formacie PDF