Tarcza finansowa PFR 2.0 – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

Od 15 stycznia 2021 r przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COViD-19 mogą starać się o środki z subwencji udzielanej w ramach Tarczy finansowej PFR 2.0.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, aby uzyskać subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju, muszą należeć do jednej z 38 branż wg PKD. Określając status przedsiębiorcy należy wziąć pod uwagę sytuację grupy kapitałowej oraz powiązania kapitałowe i osobowe względem innych podmiotów.

Prawo do uzyskania środków w ramach Tarczy finansowej PFR 2.0 mają przedsiębiorcy, którzy zatrudniali na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika. Do ustalenia statusu uprawniającego do otrzymanie subwencji brane pod uwagę będę osoby zatrudnione, które zostały zgłoszone do ZUS z kodami 0110, 0111, 0125, 0126, 0511.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA PDF