Odcinek 5 – Inwestowanie środków w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) podmiot
zarządzający (TFI) będzie inwestował wszystkie środki zgromadzone przez uczestnika
w ramach PPK zgodnie z najlepszym interesem uczestnika. Każdy podmiot zarządzający
będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej czterech funduszy lub subfunduszy ze
zróżnicowaną polityką inwestycyjną. Wydaje się, że ze względu na możliwość
oszczędzania w ramach PPK osób w wieku do 60 lat pożądanym rozwiązaniem będzie
zaoferowanie pięciu lub więcej funduszy lub subfunduszy o zróżnicowanej planowanej
dacie inwestycji co dziesięć lat.

Czytaj dalej