Rzeczpospolita – Wypowiedzenie bez kryteriów doboru do zwolnienia

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretną osobę do zwolnienia, chyba że pracownik znał te…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Znanych kryteriów nie trzeba podawać na piśmie

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretnego pracownika do zwolnienia – chyba że pracownik znał…

Czytaj dalej