Rzeczpospolita – Pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia

Opublikowane w Aktualności

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też…

Czytaj dalej