Szkolenie: PPK w sektorze finansów publicznych

Opublikowane w Aktualności

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym wyzwaniem 2020 roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. Dlatego już teraz warto przygotować się do tego wyzwania.

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

  • Czy gminna biblioteka zatrudniająca pięć osób musi tworzyć PPK?
  • Czy zakład karny musi zapisać do swojego PPK więźniów, którym wypłaca wynagrodzenie?
  • Czy trzeba naliczać wpłaty do PPK od składników wynagrodzenia urzędników finansowanych ze środków unijnych?
  • W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić oraz udokumentować proces wyboru usługodawcy PPK?
  • Jak uniknąć odpowiedzialności karnej w PPK?