Świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek chorobowy. Komentarze do wyroków w „Rzeczpospolitej”

Opublikowane w Aktualności

W dzisiejszym papierowym wydaniu „Rzeczpospolitej” wyroki komentują dr Marcin Wojewódka i mec. Dominika Mitkowska.

„Organy orzecznicze ZUS orzekają o zdolności / niezdolności do pracy, rokowaniu odzyskania zdolności do pracy wskutek leczenia i rehabilitacji, oraz o okresie, w jakim to rokowanie jest możliwe.”

„Już samo posiadanie innego niż stosunek pracy tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czym jest m.in. umowa zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej, spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że z tytułu umowy zlecenia czy prowadzonej działalności nie były uzyskiwane dochody, a nawet czy praca była faktycznie wykonywana”

Zachęcamy do lektury!