Rzeczpospolita – Urlop last minute

Opublikowane w Bez kategorii

Najpóźniej 30 września pracownicy powinni zacząć korzystać z urlopu zaległego. Nie dotyczy to jedynie czterech dni, które wolno im było wziąć w ubiegłych latach na żądanie.

Koniec września oznacza obowiązek udzielenia zaległych urlopów. Zasadą w kodeksie pracy jest udzielanie urlopu na wniosek pracownika i zgodnie z planem urlopów. Są jednak sytuacje, gdy pracodawca może, a nawet musi, wysłać podwładnego na wypoczynek.

Autor: Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny

CAŁY ARTYKUŁ