Rzeczpospolita – Trudno będzie zachować anonimowość sygnalisty

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca będzie musiał wykazać, że dołożył należytej staranności, aby uniknąć ujawnienia osoby zgłaszającej nadużycia. Jednak wydaje się to wręcz niemożliwe.

Przedstawiony przez rząd projekt ustawy implementującej Dyrektywę o sygnalistach wskazuje, że anonimowe zgłoszenia są problematyczne z wagi na wymóg, by przetwarzane dane osobowe były gromadzone w sposób rzetelny. Projektodawca, powołując się na opinię Grupy roboczej ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, przyznaje, że zachowanie anonimowości zgłaszającego nadużycia może być niewykonalne zarówno z perspektywy zgłaszającego, jak i organizacji, w ramach której następuje zgłoszenie.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ