Rzeczpospolita – Szef odwoła zwolnienie z obowiązków, aby dać urlop

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca w każdym czasie może zwolnić pracownika, któremu wypowiedział umowę o pracę, z obowiązku dalszego świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, opierając się na art. 362 kodeksu pracy. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 362 k.p. nie jest jednak czynnością prawną (oświadczeniem woli pracodawcy) w rozumieniu art. 61 § 1 kodeksu cywilnego, lecz traktowane jest jako uprawnienie kierownicze pracodawcy, o którym mowa w art. 22 § 1 k.p. W związku z tym możliwe jest ponowne zobowiązanie pracownika do świadczenia pracy (zgoda pracownika nie jest tu wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielenie mu urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 k.p.

Autor: Dominika Mitkowska, aplikant radcowski

CAŁY ARTYKUŁ