Rzeczpospolita – Świadek nie może mieć luk w pamięci

Opublikowane w Aktualności

Zaliczenie nieudokumentowanych spornych okresów składkowych z przebiegu ubezpieczenia do stażu ubezpieczeniowego na podstawie zeznań świadków lub przesłuchania strony zainteresowanej jest dopuszczalne tylko w przypadkach niebudzących żadnych wątpliwości co do spójnego i precyzyjnego – rodzajowego oraz czasowego potwierdzenia się udowadnianych okoliczności.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 15 listopada 2017 r. (III UK 259/16).

W przedmiotowej sprawie sąd apelacyjny wyrokiem z 28 kwietnia 2016 r. oddalił apelację ubezpieczonego od wyroku sądu okręgowego. Oddalono nim odwołanie ubezpieczonego od decyzji ZUS z 27 maja 2014 r., odmawiającej prawa do emerytury. Ubezpieczony wniósł skargę kasacyjną, którą Sąd Najwyższy oddalił w całości. W sprawie sporne było osiągnięcie przez skarżącego wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w wymiarze 20 lat. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 9 stycznia 1998 r. (II UKN 440/97, OSNP 1998 nr 22, poz. 667), zaliczenie nieudokumentowanych spornych okresów składkowych z przebiegu ubezpieczenia do stażu ubezpieczeniowego na podstawie zeznań świadków lub przesłuchania strony zainteresowanej jest dopuszczalne tylko w przypadkach niebudzących żadnych wątpliwości co do spójnego i precyzyjnego – rodzajowego oraz czasowego potwierdzenia się udowadnianych okoliczności.

Autor: Elżbieta Smirnow, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł