Rzeczpospolita: Praca zdalna – jak ją uregulować na przyszłość

Opublikowane w Aktualności

Nowe propozycje regulacji każą zadać pytanie o granice ekonomicznego ponoszenia kosztów pracowania zdalnego przez pracodawcę. W innych krajach mówi się o ekwiwalencie za prąd, internet czy papier toaletowy w domu.

Pandemia Covid-19 na stałe przedefiniuje naszą rzeczywistość. W prawie pracy czeka nas wyzwanie pracy zdalnej, dyskusja nad mobilnością pracowników oraz wizją zatrudnienia godną XXI wieku. Przed ustawodawcą i partnerami społecznymi stoi trudna dyskusja nad redefinicją części tradycyjnych instytucji kodeksu pracy.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ