Rzeczpospolita – Ochrona ciężarnej obejmuje też warunki zatrudnienia

Opublikowane w Aktualności

Zakazy ingerowania w stosunek pracy kobiety w ciąży odnoszą się także do wypowiedzenia zmieniającego, bowiem przepisy zawierające takie zakazy są „przepisami o wypowiedzeniu umowy o pracę” w rozumieniu art. 42 § 1 kodeksu pracy. W rezultacie pracownica, która w drodze porozumienia stron zgodziła się na pogorszenie warunków pracy i/lub płacy nie wiedząc, że jest w ciąży, może się uchylić od skutków oświadczenia woli (art. 84 § 1 kodeksu cywilnego) niezależnie od tego, czy błąd – polegający na mylnym wyobrażeniu o istniejącym stanie rzeczy – został wywołany przez pracodawcę oraz czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z 7 października 2020 r. (II PK 78/19). Powódka wniosła o ustalenie, że skutecznie uchyliła się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia porozumienia o zmianie od 1 lipca 2014 r. warunków umowy o pracę. W sprawie ustalono, że 24 czerwca 2013 r. kobieta zawarła z pracodawcą umowę o pracę na czas nieokreślony, na podstawie której od 1 lipca 2013 r. świadczyła pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika ds. pre-sales i projektów za wynagrodzeniem 12 000 zł brutto miesięcznie.

Autor: Elżbieta Smirnow, radca prawny

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ