Rzeczpospolita – Niezawiniona absencja też dezorganizuje pracę

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw), są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 19 stycznia 2021 r. (I PSK 13/21).

Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego urzędu kwoty 11 945 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę wraz z odsetkami oraz kwoty 11 945 zł tytułem odprawy pieniężnej w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Sąd rejonowy wyrokiem z 11 października 2018 r. zasądził od pozwanego urzędu na rzecz byłej pracownicy kwotę 11 940,42 zł z ustawowymi odsetkami od 12 lipca 2017 r. tytułem odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. W części dotyczącej odprawy oddalił powództwo. W wypowiedzeniu umowy o pracę pozwany wskazał jako ostatnią przyczynę wielomiesięczny brak świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Twierdził, że długotrwałe nieobecności powódki w pracy podważały sens istnienia stosunku pracy. Wywodził, że długotrwała nieobecność pracownika zawsze powoduje dla pracodawcy niekorzystne skutki.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ