Rzeczpospolita – Molestowany musi wykazać swój sprzeciw

Opublikowane w Aktualności

W sprawie o naruszenie zasady równego traktowania przez molestowanie seksualne pracownik ma uprawdopodobnić wystąpienie zachowania o charakterze seksualnym oraz swój sprzeciw na takie zachowanie. Wówczas na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 listopada 2018 r. (II PK 229/17).

Powódka domagała się zasądzenia od pozwanego pracodawcy (spółki) 20 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego t r a k t owa n i a przez dopuszczenie do jej molestowania seksualnego, którego miał się dopuścić pracownik tej spółki. Sąd rejonowy wyrokiem z 27 października 2016 r. oddalił powództwo, a sąd okręgowy 9 marca 2017 r. oddalił apelację kobiety. Powódka wniosła skargę kasacyjną, jednak Sąd Najwyższy uznał ją za nieuzasadnioną.

Autor: radca prawny Elżbieta Smirnow

CAŁY ARTYKUŁ