Rzeczpospolita – Mediacja tańsza i szybsza niż proces

Opublikowane w Aktualności

Wypracowanie porozumienia przez zwaśnione strony stosunku pracy ma wiele korzyści tak dla pracownika, jak i pracodawcy. Podjęcie rozmów nie blokuje przy tym drogi sądowej w razie braku konsensusu.

Mediacja jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, mającą na celu szczególnie upowszechnianie kultury prawnej opartej na pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Mediacja to proces służący osiągnięciu porozumienia nie tylko w przypadku sporu, ale też w sytuacji impasu i zastoju w negocjacjach. Może służyć także nawiązaniu kontaktu pomiędzy stronami.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ