Rzeczpospolita – List z wypowiedzeniem to w czasie pandemii zły pomysł

Opublikowane w Aktualności

Przesyłkę pocztową uznaje się obecnie za doręczoną tylko wtedy, gdy adresat ją odbierze. Nieodebrane oświadczenie pracodawcy wywoła skutek najwcześniej po 14 dniach od odwołania stanu epidemii.

Przepisy wprowadzane przez ustawodawcę w związku z obecnym stanem epidemii dotyczą nie tylko pomocy dla przedsiębiorców, ale regulują też doraźnie wiele innych dziedzin życia. W tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 wprowadzono m.in. regulacje modyfikujące zasady doręczania przesyłek pocztowych. Mogą one skutkować znacznym utrudnieniem w doręczaniu pracownikom oświadczeń woli odnoszących się do stosunku pracy, w szczególności zmierzających do jego rozwiązania, gdy pracodawca nie ma możliwości wręczenia takich oświadczeń osobiście w zakładzie pracy i zdecyduje się na przesłanie oświadczenia pocztą.

CAŁY ARTYKUŁ