Rzeczpospolita – Czynności przygotowawcze to też czas pracy

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca w ramach realizacji uprawnień kierowniczych na podstawie art. 22 § 1 kodeksu pracy może zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych. Ze względu na to, że polecenie to nie zostało w żaden sposób sformalizowane w przepisach, ważność zachowuje każda forma takiego polecenia, zarówno pisemna, ustna, jak i dorozumiana. W związku z tym już sama wiedza przełożonych (forma dorozumiana) zostanie uznana za wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych. Nie ma znaczenia to, że w przepisach wewnętrznie obowiązujących w zakładzie pracy zostały wprowadzone zasady uzależniające podjęcie pracy w godzinach nadliczbowych od pisemnego polecenia przełożonego. Liczy się już sama zgoda dorozumiana na wykonywanie pracy ponadnormatywnej. Charakter tzw. czynności przygotowawczych należy w każdej sprawie rozpatrywać indywidualnie i odrębnie.

Autor: Dominika Mitkowska, aplikant radcowski

Przeczytaj artykuł