Czy czeka nas rewolucja w czasie pracy?

Opublikowane w Aktualności

Zapraszamy do lektury komentarza, który Dr Marcin Wojewódka udzielił Karolinie Topolskiej z Dziennika Gazety Prawnej

„PO TSUE REWOLUCJA W CZASIE PRACY”

„Jeśli wyrok ten zastosujemy do realiów polskiego kodeksu pracy, to możemy być świadkami swoistej rewolucji. – Do tej pory uczono nas, że mamy 11 godzin dobowego i 35 godzin weekendowego odpoczynku, a teraz z tego wyroku wynika, że w niektórych przypadkach do 35 godzin trzeba też dodawać 11 godzin, co efektywnie daje przerwę 46-godzinną. Stanowiłoby to wywrócenie do góry nogami kardynalnej zasady wyrażonej w art. 133 kodeksu pracy, który wskazuje, że odpoczynek dobowy mieści się w ramach weekendowego. Przepis, o którym mowa, w par. 1 stanowi, że w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo  do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Oczywiście muszę zastrzec, że nie jestem specjalistą w zakresie czasu pracy węgierskich maszynistów, ale przedmiotowe orzeczenie rzeczywiście może mieć przełomowy charakter”

Przeczytaj całość tekstu już teraz, klikając w LINK