PRAWO.PL – Zniesienie 30-krotności kolejny raz realnie powraca

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

Kolejny raz z dnia na dzień powraca możliwości zniesienia tzw. 30-krotności składek ZUS. W ostatnich tygodniach wydawało się, iż temat ten został przesądzony i nie ma się czego obawiać. Jednakże ku zaskoczeniu pracodawców i pracowników, w dniu 13 listopada 2019 roku, został złożony w Sejmie projekt dotyczący zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych – pisze Elżbieta Smirnow, radca prawny w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

Treść projektu ustawy zakłada likwidację już od początku 2020 roku górnego limitu podstawy wymiaru składek, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – tzw. 30-krotności. W 2019 roku kwota ta wynosi 142 950 zł brutto.

Jak jest obecnie?

Obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku osób pracujących m.in. na umowę o pracę. Mianowicie, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy systemowej: „Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – z zastrzeżeniem ust. 2 i 9”. W komentowanym przepisie wyprowadzono górną granicę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, po przekroczeniu której, w danym roku kalendarzowym, płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Autor: radca prawny Elżbieta Smirnow

CAŁY ARTYKUŁ