Prawo.pl – Praca zdalna coraz mniej pewna i trwała

Opublikowane w Aktualności

Zmiany wprowadzone w nowej wersji projektu będą sprzyjać popularności okazjonalnej pracy zdalnej – stąd też pozytywne jest zwiększenie jej wymiaru do 24 dni w roku, a sformalizowana postać pracy zdalnej staje się faktycznie zjawiskiem nietrwałym i niepewnym – pisze Adrian Prusik, radca prawny.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało nową wersję projektu  ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. To kolejna już wersja przepisów, które mają na stałe uregulować wykonywanie pracy zdalnej w czasach po pandemii.

Zmiany wprowadzone w nowej wersji projektu będą sprzyjać popularności okazjonalnej pracy zdalnej (stąd też pozytywne jest zwiększenie jej wymiaru do 24 dni w roku), a sformalizowana postać pracy zdalnej staje się faktycznie zjawiskiem nietrwałym i niepewnym, co jest konsekwencją bezterminowej możliwości złożenia wiążącego wniosku o przywrócenie pracy stacjonarnej. Warto pamiętać jednak, że taki wiążący wniosek nadal dotyczy pracowników, z którymi pracę zdalną uzgodniono w trakcie zatrudnienia.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ