Planowane zmiany w zakresie przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń BHP

Opublikowane w Aktualności

Wśród przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, która jest obecnie procedowana w Sejmie, pojawiły się propozycje przepisów, które mają stanowić odpowiedź na problemy dotyczące przeprowadzania obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP. Jest to bardzo pożądane rozwiązanie zwłaszcza po wprowadzonych już wcześniej regulacjach dotyczących modyfikacji obowiązków z zakresu przeprowadzania badań medycyny pracy.

Zastosowanie projektowanych rozwiązań będzie możliwe jedynie w okresie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

ELEKTRONICZNA FORMA SZKOLENIA WSTĘPNEGO

Projektowany przepis dopuszcza przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Powyższa forma nie będzie mogła być jednak zastosowana w wypadku instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowiska, o których mowa powyżej,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.
WYDŁUŻENIE TERMINU NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO

W przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypadnie w okresie:

  • obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  • 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii

– termin na przeprowadzenie szkolenia wydłuży się do 60 dni liczonych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie objętym niniejszą informacją pozostajemy do Państwa dyspozycji.

INFORMACJA PRAWNA PDF