Pierwsze raty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2021 rok

Opublikowane w Aktualności

Pracodawcy, którzy prowadzą w swoich zakładach pracy Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych do dnia 31 maja 2021 roku, tj. do najbliższego poniedziałku powinni przekazać co najmniej 75% odpisu podstawowego na rachunki tych funduszu.

Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy pracodawców, który zdecydowali się – na podstawie art. 15ge ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U.2020.0.1842) – na zawieszenie:

1) tworzenia lub funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

2) dokonywania odpisu podstawowego w roku 2021.

PRZECZYTAJ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ