Ochrona sygnalistów coraz bliżej – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały podjęte działania zmierzające do wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywy o sygnalistach. Nie został opublikowany sam projekt ustawy, jednak w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się wstępne informacje o założeniach tego projektu, skrótowo opisano przebieg prac i jego wstępnej treści.

Dokument otrzymał roboczą nazwę Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Na postawie tych informacji możemy przedstawić następujące wnioski.

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ