O wymianie władz Orlenu dla press.pl

Opublikowane w Aktualności

Zwołane na 6 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu będzie początkiem zmian także w należącym do koncernu wydawnictwie Polska Press. – Przypuszczam, że tego dnia zostanie wymieniony skład rady nadzorczej Orlenu. A potem wydarzenia potoczą się błyskawicznie: stanowisko prezesa zarządu zapewne straci Daniel Obajtek i dojdzie do wymiany władz spółek bazowych Orlenu, m.in. Polska Press – mówi dr Marcin Wojewódka, założyciel i wspólnik Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu mają być podjęte uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wybranych aktywów, m.in. 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland.

– Jednak porządek obrad walnego zgromadzenia może zostać poszerzony na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału. Skarb państwa jest w posiadaniu 49,9 proc. akcji Orlenu. Należy zatem spodziewać się, że zwołane na 6 lutego walne zgromadzenie rząd Donalda Tuska wykorzysta do wymiany członków rady nadzorczej – mówi Marcin Wojewódka.

Obecnie 8-osobowa rada nadzorcza Orlenu składa się osób wskazanych przez były rząd Zjednoczonej Prawicy. Przewodniczącym rady nadzorczej Orlenu jest Wojciech Jasiński, a Andrzej Szumański wiceprzewodniczącym. Z kolei Anna Wójcik jest jej sekretarzem. Członkami są Andrzej Kapała, Roman Kusz, Anna Sakowicz-Kacz, Jadwiga Lesisz i Barbara Jarzembowska. Zapowiadana przez polityków obecnej koalicji dymisja prezesa zarządu Orlenu Daniela Obajtka musi zostać poprzedzona wymianą rady nadzorczej tej spółki.

– Paragraf 7 ustęp 7 punkt 4 statutu Orlenu stanowi jednoznacznie, że powoływanie członków rady nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy – wskazuje mec. Marcin Wojewódka.

Jego zdaniem nowa rada nadzorcza Orlenu złożona z osób wskazanych przez koalicję może odwołać zarząd Daniela Obajtka jeszcze tego samego dnia. – Najpewniej wszystkie stosowne uchwały będą przygotowane, nie wykluczałbym, że może nawet już są gotowe. W drugiej kolejności dotyczyć to również będzie zapewne spółek córek Orlenu, do których należy Polska Press – mówi Marcin Wojewódka

TO JEDYNIE FRAGMENT: CZYTAJ CAŁOŚĆ JUŻ TERAZ