Nowelizacja ZFŚS – projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Opublikowane w Aktualności

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2020 roku Sejm przekazał do Senatu ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, przewidujący nowelizację m.in. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Obecnie nie można mieć pewności, że przedmiotowa ustawa wejdzie w życie w niezmienionym kształcę, lecz ze względu na fakt, że zawiera ona istotne zmiany, a w zasadzie przepisy utrzymujące dotychczasową praktykę funkcjonowania Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych, zasadnym jest powzięcie wiedzy przez pracodawców, że w 2021 roku najprawdopodobniej wysokość ustawowego odpisu podstawowego na ZFŚS nie ulegnie zmianie.

INFORMACJA PRAWNA PDF