Niejednolita instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Opublikowane w Aktualności

Serdecznie zapraszamy do lektury Magazynu HR, w którym radca prawny dr Marcin Wojewódka regularnie podejmuje tematy istotne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Tym razem ekspert podejmuje się oceny niejednolitej instytucji zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

 

„Praktyką dnia codziennego u wielu pracodawców jest instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Zwykle, jeśli wiemy, że pracownik i pracodawca zdecydowali się rozstać, to poza wykorzystaniem przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego często pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. I to z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Takie zwolnienia mogą się różnić pod względem wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za ten czas

Kodeksowa instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że w polskim kodeksie pracy instytucję „zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy” mamy uregulowaną wyłącznie w jednym przepisie. Tym przepisem jest art. 362 Kodeksu pracy, który stanowi, że „W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upły- wu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Zwolnienie pracownika z obo- wiązku świadczenia pracy jest jednostronną, autonomiczną decyzją pracodawcy. Pracodaw- ca może to zrobić, ale nie musi. Żaden bowiem przepis prawa powszechnego nie nakazuje mu takiego działania. Z drugiej stro- ny odpowiada temu uprawnieniu pracodawcy to, że pracownik nie może samodzielnie zdecydować o takim zwolnieniu.”

.

TO JEDYNIE FRAGMENT, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA W NAJNOWSZYM WYDANIU MAGAZYNU HR

 

Informujemy że w wyniku zainteresowania i wynikającego z niego stałego rozwoju, już w przyszłym tygodniu Magazyn HR pojawi się na półkach najlepiej prosperujących salonów Empik w całym kraju!

 

Należy dodać, że ze względu na wymagania stawiane przez sieć Empik cena na okładce znacząco wzrosła, jednak sposób dystrybucji przez nas nie ulega zmianie – Magazyn wciąż, w niezmienionej formie, jest dostępny do pobrania bezpłatnie, zaś wszyscy dotychczasowi prenumeratorzy otrzymali od Wydawcy kupon rabatowy, dzięki któremu będą mogli nabywać Magazyn na warunkach zbliżonych do dotychczasowych. Magazyn dostępny jest pod linkiem https://monikasmulewicz.pl/magazyn/