RZECZPOSPOLITA – Pozorna likwidacja stanowiska nie tłumaczy rozstania z osobą chronioną

Opublikowane w Bez kategorii

Sąd pracy może badać, jakie były rzeczywiste powody zwolnienia zatrudnionego, w szczególności czy likwidacja jego stanowiska nie kryje innej motywacji pracodawcy. Dotyczy to zwłaszcza pracowników szczególnie chronionych, których nie można zwolnić z innych powodów niż dotyczące pracodawcy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2015 r. (I PK 183/14).

Autor: Alicja Pawelec, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej