RZECZPOSPOLITA – Odroczona składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Opublikowane w Bez kategorii

Nie ma obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników, którzy wykonują prace pod ziemią – prace górnicze w rozumieniu art. 50c ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu uzyskania przez nich prawa do emerytury pomostowej.

Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w decyzji z 14 grudnia 2015 r. (WPI/200000/43/1387/2015).

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej