RZECZPOSPOLITA – Dyscyplinarka dla szefa za naruszenie dóbr osobistych pracownika

Opublikowane w Bez kategorii

Przełożony naruszający dobra osobiste podwładnego sam może być zwolniony dyscyplinarnie.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (II PK 157/14).

Autor: Alicja Pawelec, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej