GAZETA PRAWNA – Urlop wypoczynkowy ulega przedawnieniu po trzech latach

Opublikowane w Bez kategorii

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku, za który pracownik nabywa do niego prawo. Wyjątkowo w przypadku braku możliwości jego wykorzystania w tym terminie należy go udzielić najpóźniej do 30 września roku następnego (ten termin obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.). Jakie skutki wywoła niewykorzystanie wypoczynku również w tym terminie?

Autor: Izabela Dziubak-Napiórkowska, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…