GAZETA PRAWNA – Zmiana płacy zatrudnionych nie ma mocy wstecznej

Opublikowane w Bez kategorii

Pracodawca chce zmienić warunki wynagradzania na niekorzyść pracownika z mocą wsteczną. Czy może tak uczynić, jeżeli uzyska zgodę samego zainteresowanego?

Nie. Prawo do wynagrodzenia podlega regulacjom ochronnym zawartym w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 84 k.p. pracownik nie może się go zrzec ani przenieść go na inną osobę. Powyższy przepis dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia i ma charakter bezwzględny. Nie podlega on uchyleniu nawet wtedy, gdy pracownik wyrazi na to zgodę i zawrze stosowne porozumienie z pracodawcą. W praktyce niedopuszczalne jest zrzekanie się prawa do wynagrodzenia nawet w ramach ugody sądowej (wyrok SN z 3 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 161/05).

Autor: Adrian Prusik, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…