RZECZPOSPOLITA – Dyskryminacja a zmiana pracodawcy

Opublikowane w Bez kategorii

Zmiana pracodawcy w trybie art. 23(1) kodeksu pracy nie stanowi kryterium dyskryminującego, które powodowałoby niezgodne z prawem różnicowanie w wynagradzaniu pracowników. Kryteria takie wymienia art. 183a kodeksu pracy, a przejście do nowej firmy do nich nie należy.

Tak uznał Sąd Najwyższy, który wyrokiem z 4 listopada 2015 r. (II PK 36/15) oddalił skargę kasacyjną, uznając orzeczenie sądu okręgowego za prawidłowe.

Komentarz do wyroku: Grzegorz Trejgel, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…