RZECZPOSPOLITA – Dojazd do pracy bez ZUS

Opublikowane w Bez kategorii

Wartość wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z zapewnieniem pracownikom noclegu oraz przejazdów do miejsca wykonywania pracy, w sytuacji, gdy kwota tych wydatków nie stanowi przychodu pracownika uzyskanego z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, należy wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Tak uznał oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku w decyzji z 30 listopada 2015 r. (DI/100000/43/1213/ 2015).

Komentarz do decyzji: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…