Dr Marcin Wojewódka na IV Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej (OKE 2015)

Opublikowane w Aktualności

W dniach 17-18 listopada 2015 r. dr Marcin Wojewódka weźmie udział w Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej (OKE 2015). W dotychczasowych trzech edycjach konferencji (2009, 2011 i 2013) udział wzięło kilkadziesiąt osób, reprezentujących środowisko akademickie, ale także prezesi i przedstawiciele towarzystw emerytalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Celem organizowanej konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego oraz specjalistów z zakresu ekonomii i finansów emerytalnych, polityki społecznej, demografii czy też zarządzania, na temat współczesnych systemów emerytalnych, ich reform, stanu systemu emerytalnego w Polsce, jak i dalszych perspektyw dla zachodzących w nim zmian.

Dr Marcin Wojewódka wystąpi 18 listopada 2015 r. z tematem Uwagi do propozycji Towarzystwa Ekonomistów Polskich upowszechnienia pracowniczych programów emerytalnych.

Konferencja została zorganizowana przez KatedręZarządzania Politechniki Łódzkiej.

Więcej informacji o konferencji tutaj.