RZECZPOSPOLITA – Odszkodowanie za bezzasadne zwolnienie nie pozbawi odprawy

Opublikowane w Bez kategorii

Zasadne wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracowników, które uprawnia pracownika do odprawy, jest również zasadnym wypowiedzeniem w rozumieniu art. 45 kodeksu pracy. Odszkodowanie za naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę nie wyklucza prawa do odprawy. Jednak przyczyny niedotyczące pracownika muszą stanowić wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 sierpnia 2015 r. (II PK 211/14).

Komentarz do wyroku: Alicja Dobrenko, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…