RZECZPOSPOLITA – Mleko dla pracowników – kiedy nie jest wliczane do podstawy składek ZUS

Opublikowane w Bez kategorii

Pracodawca nie musi uwzględniać w podstawie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości mleka, które udostępnia pracownikom do spożycia, jeśli nie mają oni z tego tytułu prawa do ekwiwalentu, a miesięczna wartość świadczenia nie przekracza 190 zł.

Tak uznał ZUS w Lublinie w decyzji wydanej 2 września 2015 r. (WPI/ 200000/43/963/2015).

Komentarz do decyzji: Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…