MONITOR PRAWA PRACY – Pracowniczy program emerytalny w przypadku przejścia zakładu pracy

Opublikowane w Bez kategorii

Po prawie 15 latach praktycznego funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych, w tym ponad 10 w ramach zakreślonych ustawą z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych1, zagadnienie „przejęcia” programu emerytalnego w przypadkach zmian podmiotowych po stronie pracodawców jest jedną z bardziej dyskusyjnych kwestii w doktrynie. Stanowi to również istotne wyzwanie dla praktyki, biorąc pod uwagę liczbę powstających każdego roku programów oraz transferów całości lub części zakładów pracy pomiędzy pracodawcami. Problemy implikuje przede wszystkim interpretacja treści dyspozycji art. 7 ust. 1 i 4 PracPrEmU. Należy przypomnieć, iż zasadą przyjętą przez polskiego ustawodawcę jest „jeden pracowniczy program emerytalny u pracodawcy”.

 

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…