GAZETA PRAWNA – Izabela Zawacka Tydzień z komentarzami

Opublikowane w Bez kategorii

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) wprowadza istotne zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich, uregulowanych w dziale ósmym kodeksu pracy. Prezydent RP podpisał ją 5 sierpnia 2015 r., a wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r, z wyjątkiem art. 182 kodeksu pracy, który zacznie obowiązywać 1 marca 2016 r.

Jedną z ważniejszych zmian jest możliwość dzielenia się urlopem macierzyńskim oraz rodzicielskim przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy (np. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej). Nowelizacja przyznaje także prawo do części urlopów macierzyńskich nowej kategorii uprawnionych, tj. innym niż rodzice dziecka członkom najbliższej rodziny.

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…