RZECZPOSPOLITA – Związkowcy wrócą do pracy

Opublikowane w Bez kategorii

– W obecnym stanie prawnym podstawą prawną tzw. etatów związkowych jest art. 31 ustawy o związkach zawodowych. Wprowadza on uprawnienie do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej w określonym w tym przepisie wymiarze – tłumaczy dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawa Pracy. – Zakres uprawnienia uzależniony jest od liczby członków danego związku zawodowego, a liczba etatów związkowych obliczana jest według algorytmu zawartego w ustawie. Przykładowo, gdy liczba członków związku wynosi od 150 do 500, to przysługuje jeden etat „związkowy". Gdy liczba ta przekracza tysiąc, są to już trzy etaty. Z uwagi na to, że algorytm jest korzystniejszy dla kilkusetosobowych niż kilkutysięcznych organizacji, związki zawodowe zwykle pilnują utrzymywania takich struktur, które pozwolą im na uzyskiwanie większej liczby etatów związkowych.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…