RZECZPOSPOLITA – Możliwa tylko częściowa rekonstrukcja dawnych warunków

Opublikowane w Bez kategorii

Ten, kto pracuje na nowych zasadach zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym, ma szansę dochodzić przywrócenia jedynie niektórych ze zmienionych podstaw zatrudnienia, jeśli nie jest to niemożliwe lub niecelowe.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 152/14).

Komentarz do wyroku: Piotr Nietrzpiel, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…