GAZETA PRAWNA – Odprawy należą się tylko wtedy, gdy umowę rozwiązano w ramach programu dobrowolnych odejść

Opublikowane w Bez kategorii

W razie ustania stosunku pracy w innym trybie pracownik nie ma roszczeń o świadczenia. Może domagać się tylko odszkodowania, jeśli udowodni, że niezasadnie odmówiono mu przystąpienia do programu

Autor: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…