RZECZPOSPOLITA – Zasadność zmian w firmie nie podlega ocenie

Opublikowane w Bez kategorii

Zmiany w strukturze zatrudnienia to okoliczności, które zazwyczaj uniemożliwiają przywrócenie do pracy. W gestii sądu nie leży analizowanie przyczyn, które skłoniły pracodawcę do podjęcia działań restrukturyzacyjnych.

Te tezy zawiera wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2014 r. (I PK 65/14).

Komentarz do wyroku: Adrian Prusik, aplikant radcowski

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…