GAZETA PRAWNA – Dwa programy emerytalne w jednej firmie tylko przejściowo

Opublikowane w Bez kategorii

Firma prowadząca pracowniczy program emerytalny przejęła w trybie art. 231 k.p. inny podmiot gospodarczy, który także prowadzi taki program. W efekcie w zakładzie są dwa odrębne PPE, w których uczestnicy oszczędzają na odmiennych warunkach. Jak długo może się utrzymywać ten stan?

Zasadą jest, że jeden pracodawca może prowadzić jeden pracowniczy program emerytalny. Jednakże ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia przez firmę przez określony czas więcej niż jednego PPE. Taka sytuacja jest jednak wyjątkowa i powinna być traktowana wyłącznie jako przejściowa. Stan taki zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 710) może zostać utrzymany nie dłużej niż przez trzy lata od dnia przejęcia.

Autor: Anna Wijkowska, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…