RZECZPOSPOLITA – Ostatnie dni na wykaz składek

Opublikowane w Bez kategorii

– Zbliża się koniec lutego. Płatnicy mają więc ostatnią szansę na przygotowanie zestawienia rocznego za 2014 r. o pobranych składkach ZUS w zestawieniu miesięcznym. Kto musi dopełnić tych formalności?

To obowiązek wszystkich płatników, którzy naliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Roczne zestawienia muszą otrzymać zarówno pracownicy, jak i inne osoby ubezpieczone – zleceniobiorcy, zatrudnieni na kontraktach menedżerskich czy osoby przebywające w zeszłym roku np. na urlopach rodzicielskich. Jedynie płatnicy, którzy co miesiąc przygotowują i przekazują ubezpieczonym informacje o przekazanych do ZUS składkach w raportach miesięcznych, nie są zobowiązani do przekazywania informacji rocznej. Chyba że ubezpieczony zwróci się o wydanie takiego wykazu. Z wymogu jego wydania jest zwolniony jedynie ten płatnik, który opłacał tylko składkę zdrowotną za podwładnego.
 

Rozmowa z mec. Izabelą Zawacką

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…