GAZETA PRAWNA – Firma ma prawo zlecić niestrajkującej części załogi pracę w nadgodzinach

Opublikowane w Bez kategorii

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa strajk, jednak nie wszyscy pracownicy biorą w nim udział. Czy prawo reguluje sytuację tych osób?

Ustawa z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. nr 55, poz. 236, ze. zm.) określa wyłącznie sytuację pracowników biorących udział w akcji strajkowej. Zachowują oni prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Natomiast okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do stażu zatrudnienia w zakładzie pracy. Z kolei niestrajkująca część załogi ma obowiązek nadal świadczyć pracę za wynagrodzeniem, zachowuje też prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę.

 

Rozmowa mec. Izabeli Zawackiej z Tomaszem Zalewskim w Gazecie Prawnej

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…