portal karieramamy.pl – Tata na urlopie macierzyńskim – przepisy prawa pracy

Opublikowane w Bez kategorii

Najpowszechniejszą sytuacją jest ta, w której kobieta – pracownik, po urodzeniu dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, którego celem jest powrót do sprawności fizycznej po trudach ciąży i porodu, nawiązanie więzi z dzieckiem, zapewnienie mu opieki. Urlop macierzyński może również być wykorzystany na przygotowanie się do samego porodu. Kobiecie – pracownicy przysługuje bowiem prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Po porodzie przysługuje zaś pozostała część urlopu macierzyńskiego w łącznym wymiarze zależnym od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynoszącym od 20 do 37 tygodni.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…