GAZETA PRAWNA – Albo podwyżka dla administratora bezpieczeństwa informacji, albo więcej formalności

Opublikowane w Bez kategorii

Firmom, które chcą zwiększyć zakres obowiązków ABI, a nie mają na to pieniędzy, pozostają wypowiedzenia zmieniające. Jednak przy dłuższych okresach wypowiedzenia mogą nie zdążyć przed 1 stycznia

1 stycznia 2015 r. w życie wejdzie ustawa z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; dalej: ustawa deregulacyjna), uszczegóławiająca m.in. zasady powoływania administratorów bezpieczeństwa informacji (dalej: ABI) określone w art. 36 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182; dalej: ustawa).

Autorzy:

Marcin Wojewódka, radca prawny

Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…