RZECZPOSPOLITA – Czas na złożenie upomnienia jest ograniczony

Opublikowane w Bez kategorii

Bieg dwutygodniowego terminu z art. 109 kodeksu pracy rozpoczyna się, gdy osoba uprawniona do stosowania kar porządkowych dowie się o naruszeniu obowiązku pracowniczego.

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z 2 lipca 2014 r. (V Pa 32/14).

Komentarz do wyroku: Izabela Zawacka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…