RZECZPOSPOLITA – Część zapłaty za prawa majątkowe na konto ZUS

Opublikowane w Bez kategorii

Przychody z tytułu wykonania utworu i przeniesienia autorskich praw majątkowych, które uzyskał adiunkt na podstawie umowy o pracę na uniwersytecie, stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 21 października 2014 r. (III AUa 441/14).

Komentarz do wyroku: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…